Forældrehåndbog

Dette er en håndbog, som er udarbejdet til forældre med barn / børn i Langsø Børnehus – vuggestue og børnehave.

Håndbogen har til hensigt at være et ”opslagsværk” med praktiske oplysninger, og bogen kan udleveres til forældre efter ønske.  

Du kan finde den elektroniske udgave her: Forældrehåndbog Langsø Børnehus

Se her beskrivelse af de forskellige pasningstilbud

Politikker

Sorgplan, download denne her.
Hvis barn går hjem, download info her.
Smitsomme sygdomme, download info her. 

Føl-ordning
Velkommen til Langsø Børnehus – vi ved det kan være svært at starte i en ny institution – og ligegyldigt om det er i vuggestuen eller børnehaven, så dukker der altid mange spørgsmål op – især i starten.
Vi vil gerne sikre, at I som forældre også har fået den nødvendige viden omkring ”jeres” dagligdag i huset, og derfor har vi introduceret en ”føl-ordning” der har til formål at støtte jer i den første tid.
Helt konkret betyder det, at I i en periode på ca. 3 måneder tilknyttes en anden familie som allerede har et eller flere børn i Børnehuset. Familien vil på bedst mulige måde prøve at informere jer om alle de ting, der kan være relevante for at få en god start hos os.
Nedenstående skema kommer omkring de emner, som vi anbefaler mentor-familien gennemgår med den nye familie.
God fornøjelse!

Download føl-ordning til mentorfamilier
Download føl-ordning til ny-familier

 

Forældreråd

Langsø Børnehus har et fælles forældreråd for vuggestue og børnehave. Det består for perioden 2021/22 af:
Emma Rokkjær (Formand)
Julie Hammer (Næstformand)
Søren Maclean Petrussen (Referent)
Stine Lydia Maclean Petrussen

Inger Vognsen (Suppleant)
Chanette Kingo Mikkelsen (Suppleant)

Carina Skipper Jensen (medarbejderrepræsentant)

Nicolaj Danefeld (Leder Langsø Børnehus)

Forældrerådets medlemmer vælges ind for 1 år af gangen – i maj måned.

Referater
Download referat fra d. 4-10-2021

Bestyrelsen

Se bestyrelsen for friskolen såvel som børnehuset her. 

Priser

Vuggestuen 0-2 år
Fuldtidsplads incl. mad pr. mdr. 4.050,00 kr.
Formiddagsplads incl. mad 2.700,00 kr
Eftermiddagsplads ekskl. mad 1.950,00 kr
Deltidsplads (10x halvdagsklip) pr. 14 dag 2800,00 kr
Ekstra “klip” deltid 530,00 kr

Barnet skal selv have barnevogn og bleer med.

Børnehaven
Fuldtidsplads incl. mad (410 kr) 2450,00 kr.
Formiddagsplads incl. mad 1.650,00kr kr
Eftermiddagsplads ekskl. mad 1050,00kr kr
Deltidsplads (10x halvdagsklip) pr 14. dag 1.650,00kr Ekstra klip deltidsplads 375,00kr
Se her: beskrivelse af de forskellige pasningstilbud
_______________________________________________________

Vi følger Viborg kommunes prisreguleringer hvert år med virkning fra den. 1. januar.

Der betales 11 rater da juli er betalingsfri i både vuggestue og børnehave.
Søskende rabat
Til familier med flere børn i Langsø vuggestue og børnehave, ydes der 50% rabat på billigste takst.
Der gives rabat på skolepenge, hvis der er søskende i børnehaven eller vuggestue.
Forældre kan søge hel/delvis friplads hos kommunen.
Forældrekreden
Forældre til børn i Langsø Børnehus skal ved start indmeldes i skolekredsen. Beløbet er 300,- pr. familie og 150,- for enlige i årlig kontigent.

Kontigentet betales i december.

Indmeldelse

Når barnet meldes ind hos Langsø Børnehus (vuggestue eller børnehave), skal der udfyldes et tilmeldings- og oplysningsskema med forskellige informationer omkring barnet, forældrene, søskende osv.
I vuggestuen kan alle børn fra 1/2 år og frem til 2 år og 11 måneder meldes ind hvis der er plads. Børnehave børn fra 2år og 11 måneder frem til 6 år.

Derudover skal der underskrives en gensidig samarbejdsaftale. Når I melder jeres barn ind hos Langsø Børnehus, bliver I samtidig en del af et stort og aktivt fællesskab, der har til hensigt at gøre Børnehus og Friskole til et godt, trygt og udviklende sted at være for alle.
Derfor er det vigtigt for os, at I som forældre, tager del i det fællesskab sammen med jeres børn.
I er selvfølgelig altid velkomne til at besøge os i Langsø Børnehus – men ring gerne i forvejen, så vi har tid til at snakke med jer.
Indskrivningsskema
Hent filen: Indskrivningsskemabørnehusetske.pdf

Samarbejdsaftale
Hent filen: oplysningspligt

 
Forældreudvalg

Se info om forældreudvalg på friskolens hjemmeside.

Tilmeld elev

Læs mere

Om Langsø Friskole

Læs mere

Læs de seneste nyheder

Læs mere