Velkommen til Langsø Børnehus

Langsø Børnehus er en mindre privatinstitution beliggende i Vammen, 15 km. nord-øst for Viborg. I januar 2010 åbnede vi vores børnehave og i septemter 2013 fulgte vuggestuen efter. Børnehuset har plads til 18 vuggestuebørn og 35 børnehavebørn. Vi hører under Langsø Friskole, som vi også har et meget tæt samarbejde med - bl.a. i forbindelse med SFO og før-skole-børn.

Vi ønsker at fremme børnenes ansvarlighed, selvstændighed, troen på sig selv og en god social adfærd. Dette gør vi bl.a. gennem vores mange ture - både i lokalsamfundet, men også til f.eks. biblioteket og teateret i Viborg og Hobro Minizoo. Børnehavebørnene er desuden i svømmehallen fire gange om året. Som noget ret nyt flytter vi en dag om året hele børnehuset ned til Tjele Langsø.

Værdier som nærvær, opmærksomhed, varme og respekt for børnenes forskellighed præger vores pædagogik overfor børnene, men også samværet personalet imellem.

Langsø Vuggestue

 

Vi er en del af Langsø Børnehus og har vores egne lokaler, hvor vi kan boltre os. Udenfor har vi vores egen lille legeplads med sandkasse,  rutchebane osv.

Vores nøgleord er omsorg, nærhed og tryghed og vi ønsker at være et sted, hvor forældre er trygge ved at aflevere deres barn.

Langsø Børnehave

Vi er en del af Langsø børnehus. Vi har dejlige lokaler med plads til at udfolde sig i leg og kreativitet.

Vi vægter udeliv meget, og børnene er ofte ude både formiddag og eftermiddag. Vi har en fin legeplads med bl.a. bålhytte som vi ofte bruger. Derudover er vi tit på ture i vores lokalområde bl.a. til Den grønne Kile, Kirkeskoven, spejderhytten m.fl.

 

Langsø Friskole

Vi er en lille friskole med pt. 89 elever

tilmeldt skoleåret 2019/20.

Vi tilbyder undervisning fra 0.-9. klasse.

Med 9. klasse kan således hele

grundskoleforløbet

gennemføres hos os på Langsø Friskole.

Læs mere om skolen her.

Aktuelt

30.12.20
Nedlukning af skolen og 
betydning for børnehuset
Se brevet her:
 
17.12.20
Nedlukning – Skole – SFO
og begrænsninger i
børnehuset
 
 Fra 21.12 2020 til 3.1 2021 gælder
følgende:
• SFO og klub lukkes ned.
• Dagtilbud er åbne, men det er sam-
tidig nødvendigt at undgå at andre
kommer ind på institutionerne, hvorfor
aflevering og afhentning kun må ske
udenfor eller i garderoben – her med
brug af mundbind.
 
Jeg ved ikke mere lige nu, men følger
selvfølgelig udviklingen. Om der her
i juleferien kommer ændringer eller
forlængelse af de nuværende, regler
må vi se, i så fald vil jeg melde ud
her på hjemmesiden og orienterer,
så snart der er mere nyt.
 
/TK

 

 

07.12.20

Barselscafe
Vi må desværre igen på
grund af Corona aflyse den
planlagte barselscafe d. 16.
december.
Vi afventer og ser ud-
viklingen om det er muligt
at genoptage cafeerne i
det nye år. Udmelding
herom her på hjemmesiden
og på Facebook først
i januar.
/Torben

 

12.11.20

Barselscafe
På grund af Corona må vi
desværre aflyse den plan-
lagte barselscafe d. 18.
november.

I december er der også
planlagt cafe d. 16. - vi
afventer og ser om det er
muligt at gennemføre til
den tid. Udmelding herom
her på hjemmesiden og på
Facebook først i december.
 
For alle jer der har været
med de seneste gange til
cafe, ja så kan vi fortælle,
at vi hen over vinteren og
foråret planlægger med, at
vi kan fortsætte med vores
cafeer til alles bedste.
Mere herom senere når vi
kender lidt mere til evt.
restriktioner.
/Torben
 

15.10.20

Vi søger afdelingsleder til
vores børnehus pr. 01.01.21
Se stillingsopslaget her:
 
27.09.20
Nyhedsbrev for november
er på hjemmesiden nu
 
 
 
18.05.20
Forældrebrev om 
fase 2
 
 
24.04.20
Så er der nyhedsbrev
bl.a. med et brev
fra bestyrelsesformanden.
 
 
__________________________________________
 
Orientering vedr. coronavirus
Sundhedsstyrelsen er myndighed i alle forhold
vedr.corona. Sundhedsstyrelsen giver generel
information på Hotline: 72227459.
 
Hvis et barn i skole elle børnehus får 
stillet COVID-19 diagnose skal skolen 
og/eller børnehuset kontaktes hurtigst
muligt.
 
Det betyder også at hvis I som forældre har
mistanke om Corona, skal I kontakte skolen
eller børnehuset.
 

Kalender

Åbningstider

Børnehave
Mandag - Torsdag: 6:15 - 17:00
Fredag: 6:15 - 16:30

Vuggestue
Mandag - Torsdag: 6:15 - 16:45
Fredag: 6:15 - 16:00

Lukkedage
Uge 29-30.
Den 24. og 31. december
Mellem jul og nytår.
1. januar
Grundlovsdag.
Dagen efter Kr. Himmelsfartsdag.
Langsø Børnehus | Haugårdsvej 4-6, Vammen, 8830 Tjele  | Tlf.: 87999300 | bornehus@langsoe-friskole.dk