Velkommen til Langsø Børnehus

Langsø Børnehus er en mindre privatinstitution beliggende i Vammen, 15 km. nord-øst for Viborg. I januar 2010 åbnede vi vores børnehave og i septemter 2013 fulgte vuggestuen efter. Børnehuset har plads til 18 vuggestuebørn og 35 børnehavebørn. Vi hører under Langsø Friskole, som vi også har et meget tæt samarbejde med - bl.a. i forbindelse med SFO og før-skole-børn.

Vi ønsker at fremme børnenes ansvarlighed, selvstændighed, troen på sig selv og en god social adfærd. Dette gør vi bl.a. gennem vores mange ture - både i lokalsamfundet, men også til f.eks. biblioteket og teateret i Viborg og Hobro Minizoo. Børnehavebørnene er desuden i svømmehallen fire gange om året. Som noget ret nyt flytter vi en dag om året hele børnehuset ned til Tjele Langsø.

Værdier som nærvær, opmærksomhed, varme og respekt for børnenes forskellighed præger vores pædagogik overfor børnene, men også samværet personalet imellem.

Langsø Vuggestue

 

Vi er en del af Langsø Børnehus og har vores egne lokaler, hvor vi kan boltre os. Udenfor har vi vores egen lille legeplads med sandkasse,  rutchebane osv.

Vores nøgleord er omsorg, nærhed og tryghed og vi ønsker at være et sted, hvor forældre er trygge ved at aflevere deres barn.

Langsø Børnehave

Vi er en del af Langsø børnehus. Vi har dejlige lokaler med plads til at udfolde sig i leg og kreativitet.

Vi vægter udeliv meget, og børnene er ofte ude både formiddag og eftermiddag. Vi har en fin legeplads med bl.a. bålhytte som vi ofte bruger. Derudover er vi tit på ture i vores lokalområde bl.a. til Den grønne Kile, Kirkeskoven, spejderhytten m.fl.

Langsø Friskole

Vi er en lille friskole med pt. 89 elever

tilmeldt skoleåret 2019/20.

Vi tilbyder undervisning fra 0.-9. klasse.

Med 9. klasse kan således hele

grundskoleforløbet

gennemføres hos os på Langsø Friskole.

Læs mere om skolen her.

Aktuelt

12.09.20

Arbejdslørdag

11.09.20

Stort Ol og koncert arrangement.

24.6.20:

Hjælp – vi mangler input !!!
Vi er en lille arbejdsgruppe, der er blevet
nedsat af bestyrelsen, for at kigge på
organisations-og beslutningsstrukturen i
Langsø Friskole og Børnehus. Vi har brug
for alle de input vi overhovedet kan
samle ind, og det skal gå lidt stærkt.
Derfor vil vi gerne se så mange som muligt,
til møde:
- Tirsdag d. 30. juni kl. 19-21
Udgangspunktet for mødet er at vi nu med
12 år på bagen, stopper op, og spørger os
selv, om måderne vi gør tingene på er de
mest hensigtsmæssige. Vi vil derfor spørge
ind til 3 temaer:
- Ét, to eller flere huse (afdelinger)
- Ledelse
- Bestyrelsesstruktur.
Vi ses i skolens gymnastiksal på
tirsdag kl. 19

 

 

Det er nu tid til

at ønske hvilket

udvalg man gerne

vil være i se   her

 

Ny infobrev
 

27.05.20

Nyhedsbrev for juni
er på hjemmesiden nu

 

18.05.20

Forældrebrev om 
fase 2
 

24.04.20

Så er der nyhedsbrev
bl.a. med et brev
fra bestyrelsesformanden.
 
18.04.20
Vigtigt brev til jer
forældre om genåbningen.
 
__________________________________________
 
Orientering vedr. coronavirus
Sundhedsstyrelsen er myndighed i alle forhold
vedr.corona. Sundhedsstyrelsen giver generel
information på Hotline: 72227459.
 
Hvis et barn i skole elle børnehus får 
stillet COVID-19 diagnose skal skolen 
og/eller børnehuset kontaktes hurtigst
muligt.
 
Det betyder også at hvis I som forældre har
mistanke om Corona, skal I kontakte skolen
eller børnehuset.
 

Kalender

Åbningstider

Børnehave
Mandag - Torsdag: 6:15 - 17:00
Fredag: 6:15 - 16:30

Vuggestue
Mandag - Torsdag: 6:15 - 16:45
Fredag: 6:15 - 16:00

Lukkedage
Uge 29-30.
Den 24. og 31. december
Mellem jul og nytår.
1. januar
Grundlovsdag.
Dagen efter Kr. Himmelsfartsdag.
Langsø Børnehus | Haugårdsvej 4-6, Vammen, 8830 Tjele  | Tlf.: 87999300 | bornehus@langsoe-friskole.dk