Langsø Børnehus ligger i Vammen og åbnede i 2010 en børnehave. I 2013 fik vi også en vuggestue. Børnehaven hører under Langsø Friskole. Børnehaven og Vuggestuen holder til under et tag. Børnehaven har et tæt samarbejde med skolens SFO, idet der er fælles morgenpasning samt i ferierne.  

Vi har en god personalenormering, som betyder, at vi har tid til at være nærværende voksne sammen med barnet.

Værdier som nærvær, opmærksomhed, varme og respekt for børnenes forskellighed præger vores pædagogik overfor børnene, men også samværet personalet imellem.

Vi ønsker at fremme børnenes ansvarlighed, selvstændighed, troen på sig selv og en god social adfærd.

Åbningstider
Børnehave
Mandag – Torsdag: 6:15 – 17:00
Fredag: 6:15 – 16:30

Vuggestue
Mandag – Torsdag: 6:15 – 16:45
Fredag: 6:15 – 16:00

Lukkedage
Uge 29-30.
24. og 31 dec.
– Mellem jul og nytår, 1. januar, grundlovsdag, dagen efter Kr. Himmelsfartsdag.

Hverdagen i børnehuset
Sommerudflugt 
Vi deltager i skolens motiondag.
I januar holder vi Børnehusets fødselsdag.
Børnehaven slår katten af tønden
Påskefrokost.
I forbindelse med byfesten flytter hele Børnehuset “ud i det blå”.
Førskolebørn tager til 112-dag.
Vi tager til Snapstinget.
Sommerfest for alle i Børnehuset og skolen.
Vi holder 2-3 bedsteforældredage om året.
Visioner

Sundhed = Madordning
– Vi tilbyder et sundt og varieret frokostmåltid hver dag
– Vi serverer økologisk mælk

Grønt = Miljø
– Lære at passe på miljøet
– Ikke smide affald i naturen
– Læring om naturen
– Slukke unødvendigt lys
– Sortering af affald
– Læring om hygiejne

Tryghed = Sammenhold
– Børn og voksne skal være glade og føle sig trygge i Langsø Børnehus
– Alle skal have lov til at være sig selv
– Vi accepterer ikke mobning
– Vi accepterer hinandens forseklligheder
– Lære børnene at danne venskaber
– Styrke de sociale kompetencer
– Har tillid til hinanden

Læring = skoleklar
– Fra januar og indtil sommerferien, vil der være en førskolegruppe
– Vi sætter fokus på at gå i skolen uden at fjerne legen
– Deltage i morgensamling på skolen
– Deltage i nogle timer i 0. og 1. klasse (natur/teknik og idræt)
– Lave skoleprojekt lignende opgaver
– Lære at modtage kollektive beskeder
– Ikke snakke i munden på hinanden, men lytte til hinanden
– Sidde stille i kortere tid
– Kendskab til bogstaver og tal

Leg = motion/idræt og musik
– Lære børn glæden ved at bevæge sig
– Motorisk stimulation
– Bruge naturens udfordringer (klatre, kravle, bygge osv.)
– Bruge skov, rekreative områder og spejderhytten
– Varierede sanseoplevelser (vand, luft, lys osv.)
– Bruge Langsø Hallen hver uge

Årsplan

Hvert år udarbejdes der en årsplan for henholdsvis vuggestue og børnehave.

Årsplanen indeholder de temaer og arrangementer, som børnene kommer til at arbejde med i løbet af året. Samtidig viser planen også, i grove træk, hvilke opgaver/arrangementer forældrene og forældrerådet arbejder med.

Se oversigten (link mangler). 

Læringsplan

Pædagogiske læreplaner og indsatsområder
Den pædagogiske læreplan er et pædagogisk arbejdsredskab til at dokumentere de 0-6 åriges læring og udvikling og skal således sikre, at børnenes trivsel, udvikling og læring er i fokus. Temaerne i læreplanen er følgende;
– Alsidige personlige udvikling
– Sociale udvikling
– kommunikation og sprog
– Krop, sanser og bevægelse
– Natur, udeliv og science
– Kultur, æstetik og fællesskab

Den pædagogiske læreplan for Vuggestuen og Børnehaven
i Langsø Børnehus. Link til læreplanen: Læreplanen 2021

Børnemiljøvurdering

Download vurderingen her. 

Handleplaner

Handleplan motorik downloades her. 
Handleplan sprog downloades her. 

Tilsynsrapporter

Tilsynsrapport 22/23 findes her

Tilsynsrapport 20/21 findes her

Barnets bog

Download denne her.

Overgang: børnehave til skole
Når man starter i skole kommer der nye udtryk og regler på programmet. Så som udtrykket ti-mad og tissemakker. Hvad er så det? Vi vil forsøge at klæde førskole børnene på, så de “små” udtryk ikke fylder i “tasken” når de skal starte i skolen. Det gør vi bla. ved at “starte” i skole i marts/april måned. Vi starter med morgensamlig på skolen kl 8:30 på bestemte dage. Herefter er vi med i skole nogle får timer om ugen. Men det er jo ikke kun børnene der skal “starte” i skole. Forældrerådet er i gang med at udarbejde en folder til de forældre som for første gang har et barn der skal starte på Langsø Friskole.
 
Skolen har nogle forventninger til alle børn som starter i skole.

Tilmeld elev

Læs mere

Om Langsø Friskole

Læs mere

Læs de seneste nyheder

Læs mere