Pædagogiske læreplaner og indsatsområder

Den pædagogiske læreplan er et pædagogisk arbejdsredskab til at dokumentere de 0-6 åriges læring og udvikling og skal således sikre, at børnenes trivsel, udvikling og læring er i fokus.

Temaerne i læreplanen er følgende;

  • Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer)

  • Sociale kompetencer

  • Sprog udvikling

  • Krop og bevægelse

  • Natur og naturfænomener

  • Kulturelle udtryksformer og værdier

De pædagogiske læreplaner for vuggestuen: Pædagogiskelæreplane 20019/20

De pædagogiske læreplaner for børnehaven: Pædagogiskelæreplaner 2019/20

Åbningstider 

Børnehave
Mandag - Torsdag: 6:15 - 17:00
Fredag: 6:15 - 16:30

Vuggestue
Mandag - Torsdag: 6:15 - 16:45
Fredag: 6:15 - 16:00

Lukkedage
Uge 29-30.
24. og 31 dec.

Mellem jul og nytår.

1.januar
Grundlovsdag.
Dagen efter Kr. Himmelsfartsdag.

Langsø Børnehus | Haugårdsvej 4-6, Vammen, 8830 Tjele  | Tlf.: 87999300 | langsoebornehuskontor@gmail.com