Hverdagen i børnehuset

Aktuelle enmer i børnehuset.

I løbet af 2017/18 er vores temaer.
Krop og sundhed
Vinter og jul
Farver og genbrug.
Forår og påske
Udeliv og musik
Nærmiljø
 
Uge 41 deltager vi i skolen motiondag. 
Til jul opfører børnehaven krybbespil 
Børnehaven går til svømning om vinteren
I januar holder vi Børnehusets fødselsdag
Børnehaven slår katten af tønnen på Pensionistgården
De ældste fra børnehaven deltager ved Søndersø Løbet
Førskolebørn tager til 112-dag
Vi tager til Snapstinget
Sommerfest for alle i Børnehuset og skolen
Sommerudflugt i slutnings af august eller starten af september
Vi holder 2-3 bedsteforældredage om året.

 

Åbningstider 

Børnehave
Mandag - Torsdag: 6:15 - 17:00
Fredag: 6:15 - 16:30

Vuggestue
Mandag - Torsdag: 6:15 - 16:45
Fredag: 6:15 - 16:00

Lukkedage
Uge 29-30.
24. og 31 dec.

Mellem jul og nytår.

1.januar
Grundlovsdag.
Dagen efter Kr. Himmelsfartsdag.

Langsø Børnehus | Haugårdsvej 4-6, Vammen, 8830 Tjele  | Tlf.: 87999300 | langsoebornehuskontor@gmail.com